Fordeling af midlerne

Kherwaramission.

 

15% går til Kherwaramissionen, der er en støtteforening, som driver et kristent pigehjem i det nordlige Indien. Pigehjemmet ligger i den lille provinsby Kherwara. Der er plads til 45 piger fra fattige stammefolk i de omkringliggende landsbyer. Med få midler lægges grunden for disse pigers uddannelse og en kristen opdragelse.

I Pakistan støtter KHW også et pigehjem og en pigeskole i samarbejde med en Pakistanske kirke. Noget af et særsyn i et muslimsk land.

Kirkens Korshær.

 

42,5% går til Kirkens Korshær. I Kirkens Korshær er de mange ansatte og frivillige medarbejdere kernen i arbejdet for de svageste i vort samfund. De arbejder for brugerne, med mad, lytter, giver omsorg, er fortalere i situationer, hvor det er svært at få lydhørhed. De skaffer midler til arbejdet ved at være med i ca. 200 genbrugsbutikker, som giver ca. 40 mill. Årligt og spreder information og oplysning om vilkårene på bunden af samfundet.

Danmission.

 

42,5% går til Danmission. Danmision arbejder ved hjælp af ca. 25 udsendte medarbejdere i Asien, Afrika og Mellemøsten. Danmission har mere end 180 års erfaring i samarbejde med den 3. verdens kirker i mission og i dialog med andre religioner. I Danmark er Danmission med i ca. 90 genbrugsbutikker, som støtter arbejdet med mere end 17 mill. årligt. Ligeledes arbejder Danmission aktivt med i ”mødet med de fremmede” her i DK.